Wim van Alphen

Hogere Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist

Na een korte wetenschappelijke carrière in de chemie en microbiologie, afgesloten met een promotie, heeft hij doelbewust gekozen voor een uitvoerende en beleidsfunctie in de arbozorg. Hij is inmiddels ruim vijfendertig jaar werkzaam als hoger veiligheids­kundige en arbeidshygiënist, voor een groot deel bij universiteiten en academische ziekenhuizen, maar daarnaast ook in tal van andere branches zoals de petrochemie, afvalverwerkende bedrijven, farmacie, Schiphol, laboratoria, de voedselindustrie, waterschappen, gemeentes, enz.

Als zelfstandig adviseur doet hij veel veiligheidskundig en arbeidshygiënisch werk, waaronder risico-inventarisaties. Daar­naast is hij als docent verbonden aan de opleiding Hogere Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne van PHOV en de cursus gevaarlijke stoffen bij de SDU.

Hij hecht sterk aan de combinatie van zelf uitvoerend werk doen en vanuit de praktijkervaring trainingen verzorgen. Met zijn academische achtergrond streeft hij naar praktisch realiseerbare no-nonsense oplossingen. Hij hecht een groot belang aan kwaliteit. Daartoe is hij al jaren betrokken bij de certificering van arbokerndeskundigen via Hobéon SKO.

Vanuit zijn gedrevenheid voor het vak draagt hij bij aan publicaties: handboeken op ge­bied van arbo (brandveiligheid, biologische risico’s, ongevallen), redactie van het Hand­boek Arbeid en Gezondheid, drie Arbo-Informatiebladen, te weten AI-9 Biologische agentia, AI-43 Ongevallenanalyse en AI-61 Risico-inventarisatie en -evaluatie, methoden en valkuilen, vele IAVM-rapporten, arbokennisdossiers, publicaties in vakbladen en eer­ste auteur van de boeken Leren van ongevallen, een overzicht van analysemethodieken (SDU) en Beroepsziekten (Vakmedianet).

Terug naar het team “over ons”.

Contact opnemen met Wim?