KOM AAN

BOORD

Wat kunt u doen als u te maken krijgt met verminderde inzetbaarheid of uiteindelijke uitval van uw medewerkers? Bij BoordArbo kunt u terecht met al uw hulpvragen. Kom aan boord, gooi het roer om en hervind uw koers!

BoordArbo streeft naar partnership om samen met u en uw organisatie een omgeving te creëren en/of te behouden, waarin medewerkers zich thuis en veilig voelen. Samen werken wij aan optimale inzet van al uw medewerkers.

Boordarbo is een gecertificeerde arbodienstBoord helpt jou
tegen ziekteverzuim

Door middel van:

Ziekteverzuimreductie en -beheersing

Preventie op het gebied van arbeidsomstandigheden

Gezondheidsmanagement

HOE GAAT
BOORD ARBO
TE WERK

BoordArbo is een regionale gecertificeerde arbodienst met een klein en hecht team en werkt samen met veel lokale partners. Wij gaan met u in gesprek om samen te bepalen welke dienstverlening bij u past, volgens de wettelijke kaders.

BoordArbo ondersteunt en/of ontzorgt u in het gehele poortwachterproces.  Onze uitgebreide providerboog kan u ondersteunen met specifieke expertise die binnen uw organisatie ontbreekt of aanvullend kan zijn.
Ons klantenbestand is zeer divers in alle branches en bedrijfsgrootte.

HOE ANDERE DENKEN OVER

BOORD

gijsen zien en horen

“In onze samenwerking met BoordArbo heerst er een prettige sfeer, een luisterend oor en duidt er een duidelijke communicatie. Voor zowel werkgever als werknemer!”

Stichting Mensen met mogelijkheden

Wij maken al jaren gebruik van de dienstverlening van BoordArbo. En dat gebeurt in een prettige samenwerking. We ervaren in de contacten een betrokkenheid, meedenken, advisering en afstemming. Onze medewerkers ervaren de inhoudelijke contacten als prettig en ondersteunend.

veilig op weg!
Meld je aan voor een CBR-keuring