Preventie op het gebied
van arbeidsomstandigheden

Voorkomen is beter dan genezen.
Dit geldt zowel voor verzuim als voor arbeidsomstandigheden.
De wetgever heeft hiervoor een verplicht instrument benoemd, namelijk de Risicoinventarisatie- en Evaluatie.

Boordarbo ondersteunt u graag met het vorm geven van uw arbeidsomstandighedenbeleid.

Meer weten?